نهضت سواد رسانه ای

در عصر اطلاعات مفهوم سواد، بسیار فراتر از خواندن و نوشتن شده و اگر کسی نحوه‌ی دسترسی سریع و استفاده صحیح از تمامی انواع رسانه ها را نداشته باشد بی‌سواد تلقی می‌شود! از این رو از سال 1965 اصطلاح”سواد رسانه‌ای”، در سراسر دنیا به‌ عنوان یک ضرورت برای زنده ماندن خیلی جدی گرفته شده است!

ما در دهه ای زندگی می کنیم که اتحادیه اروپا، آن را دهه ی سواد رسانه ای نامیده است. امروزه، ده سال پیش نیست که رسانه ها بخشی از دنیای ما باشند بلکه زندگی ما بخشی از دنیای از دنیای رسانه ها شده است و به همین دلیل است که باید ببینیم ما مالک رسانه ها هستیم یا رسانه ها مالک ما؟!

جهت دریافت ادامه مقاله اینجا کلیک نمایید.

 

تهیه کننده ی مطالب :فرزانه گلچین – زهرا زهدی(دانش آموزان پایه یازدهم تجربی)

تایید کننده ی مطالب : مریم قدسی ( مشاور و دبیر راهنمای جشنواره ی تا ثریا)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20