اجرای بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی

بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله با شعار (مدرسه ایمن –جامعه تاب آور) با هدف کاهش خسارات جانی – مالی ناشی از زلزله و ارتقاء فرهنگ ایمنی در مقابل حوادث، ارتقای مهارتهای فردی جمعی جوامع دانش آموزی و وارد کردن این آموزش ها به صورت زنجیره ای به خانواده ها ، واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله ، و استفاده کاربردی عملی از آموخته های نظری دانش آموزان در روز چهارشنبه مورخ ۸ آذر ماه 1401 همزمان با سایر مدارس کشور ، برگزار گردید.

این مانور با پخش صدای آژیر زنگ ایمنی در برابر زلزله با حضور دانش آموزان و تیم های تشکیل دهنده اعم از امداد و نجات ،اطلاع رسانی ،کمک های اولیه ،هلال احمر،اجرا گردید و دانش آموزان بصورت عملی آموزشهای مرتبط با زلزله را از جمله اصول پناه گیری ، تخلیه اضطراری ، نجات مصدومان و…. فرا گرفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20