معرفی پرسنل

 • نسرین سادات حسینی

  نسرین سادات حسینی

  لیسانس فقه و اصول معاون پرورشی
 • زهرا صالح آبادی

  زهرا صالح آبادی

  لیسانس حسابداری معاون آموزشی
 • فاطمه صفرپور

  فاطمه صفرپور

  لیسانس زبان انگلیسی مدیر
 • سمیرا مژدکانلو

  سمیرا مژدکانلو

  لیسانس کامپیوتر معاون اجرایی
 • مریم قدسی

  مریم قدسی

  فوق لیسانس مشاوره خانواده مشاور خانواده
 • نفیسه ترکمنی سرابی

  نفیسه ترکمنی سرابی

  لیسانس علوم تربیتی مشاور تحصیلی
 • زهرا جلال آبادی

  زهرا جلال آبادی

  سیکل خدمتگزار