اجرای بیست و یکمین مانور سراسري زلزله و ايمني

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله با شعار (مدرسه ایمن –جامعه تاب آور) با هدف کاهش خسارات جانی – مالی ناشی از زلزله وارتقاء فرهنگ ایمنی در مقابل حوادث، ارتقای مهارتهای فردی جمعی جوامع دانش آموزی و وارد کردن این آموزش ها به صورت زنجیره ای به خانواده ها ، واکنش صحیح و سریع در برابر زلزله ، واستفاده کاربردی عملی از آموخته های نظری دانش آموزان در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر 1398 همزمان با سایر مدارس کشور ، برگزار گردید


این مانور با پخش صدای آژیر زنگ ایمنی در برابر زلزله با حضور دانش آموزان و تیم های تشکیل دهنده اعم از امداد و نجات ،اطلاع رسانی ،کمک های اولیه ،هلال احمر،اجرا گردید و دانش اموزان بصورت عملی آموزشهای مرتبط با زلزله را از جمله اصول پناهگیری ، تخلیه اضطراری ، نجات مصدومان از آوار و…. فرا گرفتند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20