ارائه بیلان خرداد ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ، در روز شنبه  مورخ 28 خرداد ماه 1401 ، بیلان نمرات خرداد ماه دانش آموزان عزیز پایه دهم  و در روز یکشنبه مورخ 29 خرداد ماه 1401 بیلان نمرات خرداد ماه دانش آموزان عزیز پایه یازدهم که  از سامانه سیدا استخراج شده بود با رعایت کامل موازین  و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند.

لازم به ذکر است ثبت نام کلاس های تابستانی همزمان با تحویل کارنامه ها انجام گردید


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20