ارائه بیلان عملکرد تحصیلی دانش آموزان (بیلان آبان)

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. و ارائه نتایج این ارزیابی ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

لذاطی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل و در راستای هدف متعالی تعلیم و تربیت و نیز ارتباط بیشتر اولیای گرامی با  آموزشگاه ،  در روز شنبه مورخ 17  آبان 1399  از اولیای عزیز کلیه ی پایه ها  دعوت شد که با رعایت کامل موازین  و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی جهت تحویل بیلان نمرات مستمر فرزندشان طی دو ماهه ی اول سال تحصیلی 1400-1399  به آموزشگاه مراجعه نمایند.

اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20