ارائه بیلان مهر ماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش اموزان با برگزاری آزمون های شفاهی یا کتبی انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.


لذاطی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ، در روز سه شنبه مورخ 14 آبان 1398، پس از برگزاری جلسه آموزش خانواده، بیلان نمرات مهرماه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم که از سامانه مدبر استخراج شده بود به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .
اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20