ارائه بیلان نوبت اول دانش آموزان

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که به وسیله ی آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش آموزان ، انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث می شود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

لذا با توجه به سپری شدن بیشتر از چهار ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و اتمام امتحانات پایان نوبت اول و همچنین ضرورت اطلاع اولیاء محترم از وضعیت تحصیلی فرزند خود و رصد و بررسی عملکرد تحصیلی ایشان در این ایام ، با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته  ارائه کارنامه نمرات دی ماه دانش آموزان در روز دوشنبه مورخ 17 بهمن ماه 1401  انجام گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20