ارائه کارنامه هشدار 45 روزه ی اول سال تحصیلی 1401-1400

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. و ارائه نتایج این ارزیابی ها به اولیا باعث می شود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

لذا طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل و در راستای هدف متعالی تعلیم و تربیت و نیز ارتباط بیشتر اولیای گرامی با  آموزشگاه ،  در روز یکشنبه مورخ 16 آبان ماه 1400  از اولیای عزیز کلیه ی پایه ها  دعوت شد که با رعایت کامل موازین و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی جهت تحویل بیلان نمرات مستمر فرزندشان در 45 روزه ی اول سال تحصیلی 1401-1400 ، به آموزشگاه مراجعه نمایند.

اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 11.4/20