ارائه ی بیلان دی ماه دانش آموزان

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که به وسیله ی آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش آموزان ، انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

لذا با توجه به سپری شدن بیشتر از چهار ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و اتمام امتحانات پایان نیمسال اول و همچنین ضرورت اطلاع اولیاء محترم از وضعیت تحصیلی فرزند خود و رصد و بررسی عملکرد تحصیلی ایشان در این ایام ، با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته  ارائه کارنامه نمرات دی ماه دانش آموزان پایه دهم و دوازدهم در روز شنبه مورخ 4 بهمن 1399 وارائه  کارنامه ی  دی ماه دانش آموزان پایه یازدهم در روز یکشنبه مورخ 5 بهمن 1399  انجام گردید

و اولیاء با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ، در آموزشگاه حضور یافته و در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با مشاور ،پشتیبان تحصیلی و معاون آموزشی محترم آموزشگاه صحبت نمودند

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 161

 

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 162

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 261

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 262

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 263

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 271

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 361

لیست دانش آموزان برتر امتحانات دی ماه کلاس 371


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20