اعزام دانش آموزان به مرحله شهرستانی مسابقات قرآن ، عترت و نماز

مسابقات قرآنی وسیله ی تربیتی مناسبی است که برای رشد شخصیت قرآنی و تشویق و جذب دانش آموزان به فعالیت های تربیتی و انسان ساز این کتاب الهی و بهره جستن از مواهب ارزنده و معنوی آن در نظر گرفته شده است لذا در راستای توسعه فرهنگ نورانی قرآن ، عترت و نماز در بین دانش آموزان و همچنین نهادینه نمودن آموزه های دینی مرحله شهرستانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن ، عترت ونماز در رشته های تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و انشای نماز در روز سه شنبه مورخ 9 بهمن 1397در محل دانشگاه فرهنگیان نیشابور برگزار گردید

نمایندگان منتخب آموزشگاه به همراه سرکار خانم عجمی ، معاون پرورشی محترم آموزشگاه در این رقابت معنوی حضور یافتند

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20