اعلام نتایج آزمون تکوینی سوم(آزمونک سوم)

در روز سه شنبه مورخ 13 آبان 1398 ،  نتایج سومین مرحله آزمون تکوینی (آزمونک سوم)  اعلام گردید و نتایج دانش آموزان در این آزمون پس از بررسی و تحلیل نتایج توسط تیم مشاوره آموزشگاه ( سرکار خانم قدسی و میثمی) ، در برد آموزشی آموزشگاه نصب گردید و همچنین راهبردها و برنامه های لازم جهت ارتقای وضعیت دانش آموزان در نظر گرفته شد

لازم به ذکر است نتایج این آزمون همراه بیلان مهر ماه تحویل اولیای عزیز خواهد شد

لیست دانش آموزان برتر در این آزمون به شرح جدول ذیل می باشد

اسامی دانش آموزان منتخب

شماره کلاس

رتبه سوم

رتبه دوم

رتبه اول

هلیا هاجری-نادیا محسنی

(نمره  31   از 40)

ریحانه دستجردی

(نمره 34   از 40)

فاطمه شورابی

(نمره  35  از  40)

دهم تجربی و ریاضی

فاطمه آئین-زهرا ولی خانی ترقی

( نمره  33 از   50)

مبینا امیرکیانی

(نمره 34   از  50)

فاطمه دهنوی

( نمره  39  از   50)

دهم انسانی

سارا سلیمانی

( نمره  33  از   49)

فاطمه رستمی

( نمره  35  از   49)

لادن طاغانی

( نمره  38از   49)

یازدهم انسانی

کیمیا قربانی فهندری

(نمره  32 از 45)

مهدیه محمد زاده-طنازعلمدار

(نمره 33   از 45)

زهرا انشکانی – فاطمه نعیم آبادی-

هدیه میلانی

(نمره 36  از 45)

یازدهم تجربی

هانیه حسینی ایوری- معصومه بلوکی- کیمیا طلائی

(نمره  22از   40)

مهرناز خالقی

(نمره  23 از   40)

مریم علی آبادی

(نمره  27  از   40)

دوازدهم تجربی

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20