اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 99-98

در روز یکشنبه مورخ 14 مهر 1398، نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان اعلام گردید.

نتایج شمارش آرا به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نام و نام خانوادکی منتخبین

نام دانش آموز

تعداد آراء

سمت در انجمن

1

خانم طیبه عبداله آبادی

فرزانه مژدکانلو

59 رای

رئیس انجمن

2

خانم شهربانو بوژ آبادی

مینا محمدیان

58 رای

نایب رئیس انجمن

3

آقای حسن صدیقی

هانیه و مهدیه صدیقی

54 رای

منشی انجمن

4

آقای محمد حسن آهوئی

فاطمه آهوئی

53 رای

عضو انجمن

5

خانم ربابه افروز

رقیه محمدیان

30 رای

عضو انجمن

6

خانم صفیه دیانتی

هدیه و مهدیه  میلانی

28 رای

عضو انجمن

7

آقای غلامعلی عبادی نیا

مهلا عبادی نیا

27 رای

عضو انجمن

8

خانم مریم کرمانی

آوا دهنوی

26 رای

عضو انجمن

 

بدینوسیله از حضور فعال كليه اوليای محترم در جلسه انتخابات انجمن اوليا و مربيان ، تقدیر و تشکر می نماییم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20