اعلام نتایج انتخابات انجمن اولیا مربیان سال تحصیلی 1402-1401

در روز دوشنبه مورخ 11 مهر ماه  1401 ، نتایج انتخابات انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 1402-1401 اعلام گردید.

نتایج شمارش آرا به ترتیب به شرح ذیل می باشد:

بدینوسیله از حضور فعال کلیه اولیای محترم در جلسه انتخابات انجمن اولياء و مربيان ، تقدیر و تشکر می نماییم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20