اعلام نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، یکی از ساحت‌های شش ‌گانه ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و شوراهای دانش آموزی فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی مسالمت‌آمیز، صبر، نقد منصفانه و مؤدبانه است

در همین راستا در روز یکشنبه مورخ 29 آبان ماه  1401 ، صندوق انتخابات شورای دانش آموزی با حضور نماینده ی انجمن اولیاء و مربیان باز و نتیجه انتخابات به شرح ذیل اعلام می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20