اعلام نتایج انتخابات شورای دانش آموزی

تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، یکی از ساحت‌های شش ‌گانه ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و شوراهای دانش‌آموزی فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی مسالمت‌آمیز، صبر، نقد منصفانه و مؤدبانه است

در همین راستا در روز شنبه مورخ دوشنبه مورخ 25 آبان ماه  1400 ، صندوق انتخابات شورای دانش آموزی با حضور نماینده ی دانش آموزان باز و نتيجه انتخابات به شرح ذيل اعلام مي گردد.

لیست منتخبین انتخابات شورای دانش آموزی

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس کوثرقندهاری
نایب رئیس ملیکا بایگی
منشی زهراسادات موسوی پور
عضواصلی سارا عربخانی
عضواصلی زهرازهدی
عضواصلی مطهره امیرگان
عضواصلی سما درودی

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20