اعلام نتایج اولین مرحله آزمون تکوینی

در روز دوشنبه مورخ 15 مهر 1398 ،  نتایج اولین مرحله آزمون تکوینی که در تاریخ 10 مهر برگزار شده بود ، اعلام گردید و نتایج دانش آموزان در این آزمون پس از بررسی و تحلیل نتایج توسط تیم مشاوره آموزشگاه ( سرکار خانم قدسی و میثمی) ، در برد آموزشی آموزشگاه نصب گردید و همچنین راهبردها و برنامه های لازم جهت ارتقای وضعیت دانش آموزان در نظر گرفته شد.

لیست دانش آموزان برتر در این آزمون به شرح جدول ذیل می باشد

اسامی دانش آموزان منتخب

پایه -رشته

رتبه سوم

رتبه دوم

رتبه اول

نرگس شورکشی

(نمره 27 از 40)

هانیه صدیقی

فاطمه سادات  شمشیرگران

هلیا هاجری

(نمره 28 از 40)

مطهره امیرگان

کوثر قندهاری

(نمره 29 از 40)

دهم

تجربی و ریاضی

مریم صادقی

(نمره 30 از 50)

مبینا امیرکیانی

(نمره 32 از 50)

ساجده عابدی

(نمره 36از 50)

دهم انسانی

مهسا میرزائیان

(نمره 24از 40)

مهدیه زروندی

عاطفه قرائی

فاطمه نعیم آبادی

(نمره 25از 40)

زهرا انشکانی

مریم علی آبادی

فیروزه خدابخشی

(نمره 26از 40)

یازدهم تجربی

سحر هراتی

(نمره 31 از 45)

فاطمه رستمی

(نمره 32 از 45)

لادن طاغانی

(نمره 34 از 45)

یازدهم انسانی

معصومه بلوکی

( نمره 25 از 35)

زهرا فضلی (نام پدر:محمد)

( نمره 26 از 35)

زهرا فضلی (نام پدر:سعید)

( نمره 28 از 35)

دوازدهم تجربی

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20