اعلام نتایج بیست و دومین دوره ی انتخابات شورای دانش آموزی

تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، یکی از ساحت‌های شش‌گانه ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و شوراهای دانش‌آموزی فرصتی برای تمرین مسئولیت‌پذیری، همزیستی مسالمت‌آمیز، صبر، نقد منصفانه و مؤدبانه است

در همین راستا در روز شنبه مورخ 4 آبان 1398 ، صندوق انتخابات شورای دانش آموزی با حضور نماینده ی دانش آموزان باز و نتيجه انتخابات به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 لیست منتخبین شورای دانش آموزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پایه

سمت

1

فاطمه ایروانی

پایه یازدهم تجربی

رئیس شورا

2

مطهره امیرگان

پایه دهم تجربی

نایب رئیس شورا

3

نگاره بلوکی

پایه دهم تجربی

منشی شورا

4

زهرا انشکانی

پایه یازدهم تجربی

عضو شورا(اصلی)

5

فرزانه گلچین

پایه دهم تجربی

عضو شورا(اصلی)

6

کوثر قندهاری

پایه دهم تجربی

عضو شورا(علی البدل)

7

بهاره داشگر نیشابوری

پایه دهم تجربی

عضو شورا(علی البدل)


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20