بازدید از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

با توجه به فرارسیدن هفته معرفی مشاغل و لزوم آگاهی و آشنایی دانش آموزان با محیط علمی و دانشگاهی و رشته های مرتبط شغلی ، دانش آموزان پایه یازدهم تجربی این واحد آموزشی در روز شنبه مورخ 7 اردیبشهت 1398  ، در یک اردوی یکروزه از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های دانشکده علوم پزشکی نیشابور بازدید نمودند

در جریان این بازدید دانش آموزان ابتدا با حضور در سالن آمفی تئاتر دانشکده با توضیحات کامل جناب آقای دکتر قدسی معاونت آموزشی دانشکده ، جناب آقای دکتر نعیم آبادی و سرکار خانم دکتر رحیمی با ویژگی ها و پیش نیازها و آینده شغلی رشته های مختلف علوم پزشکی از جمله رشته های هوشبری ، مامایی ، فوریت پزشکی ، بهداشت ، صنایع غذایی و… از جنبه های مختلف آموزشی بصورت کاربردی آشنا شدند و سپس از نزدیک سالن تشریح، مرکز مهارت های بالینی (skill lab )،آزمایشگاه های بیوشیمی و فیزیک مورد بازدید قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20