بازدید از نمایشگاه (ایثار ، مقاومت و اقتدار)

با هدف گرامیداشت یاد و خاطره ی هشت سال مجاهدت و پایمردی ایثارگران این مرزو بوم در دوران دفاع مقدس ، دانش آموزان پایه دهم انسانی به سرپرستی سرکار خانم عجمی معاون پرورشی محترم آموزشگاه و همچنین سرکار خانم ایروانی دبیر محترم درس آمادگی دفاعی در روز چهارشنبه مورخ 3مهر 1398 ، از نمایشگاه (ایثار ، مقاومت و اقتدار) که به همت معاونت فرهنگي تيپ 21 امام رضا(ع) در محل فرهنگسراي سيمرغ برپا شده بود ، بازدید نمودند .


لازم به ذکر است این نمایشگاه که شامل غرفه هاي تخصصي لايه هاي پنهـان جنـگ، آثـار شـهدا، امنيـت پايدار، جنگ نوين، فضاي مجازي، ايستگاه سلامت و خـدمات بهداشـتي، آمـوزش سـلاح شناسي و تيراندازي ليزري، اطلاعات رزمي در جنگ، سنگر سازان بي سنگر و تجهيـزات و ادوات نظامي می باشد به مدت يـک هفته دایر است .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20