بازدید مسئولین محترم مدارس امام حسین(ع)شهرستان تربت حیدریه از آموزشگاه

با هدف تجربه گردانی بین مدیران مدارس و در راستای تحقق طرح های کیفیت بخشی به آموزش و نیز ارتقای سطح دانش مدیریتی مدیران (بهبود مدیریت آموزشگاهی) ، در روز چهارشنبه مورخ 19 دي 1397 ، جناب آقای كنعاني ؛ مسئول محترم نمایندگی موسسه امام حسین علیه السلام در شهرستان تربت حيدريه به همراه مديران و معاونين آموزشي مدارس متوسطه دوم دخترانه و پسرانه امام حسين (ع) شهرستان تربت حيدريه ، ضمن بازديد از آموزشگاه پيرامون امور آموزشي و پرورشي به تبادل نظر پرداختند چرا كه با برنامه ریزی مطلوب و استفاده از تجارب و نظرات کاربردی و مفید دیگر مدیران مي توان فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان را به نحو احسن مدیریت و رهبری كرد .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20