بررسی ناهنجاری های قامتی و اصلاح آن در ساعات درس تربیت بدنی

امروزه به علت فقر حرکتی ،  جامعه مستعد گسترش انواع گوناگون ضعف های عضلانی و ناهنجاری های اسکلتی شده است . حرکات اصلاحی شاخه اي از رشته تربیت بدنی است که ابتدا به شناخت بدشکلی ها و ناهنجاری های اسکلتی عضلانی پرداخته و سپس در صدد اصلاح و برطرف کردن آن ها با استفاده از حرکات و برنامه های دقیق و اصول ورزش بر می آید .

لذا به همت سرکار خانم حسن آبادی ، دبیر محترم تربیت بدنی، در روز شنبه مورخ 16 آذر 1398  ، بررسی ناهنجاری های قامتی و اصلاح آن در ساعات درس تربیت بدنی انجام گردید


در این بررسی ، تست های راست قامتی ذیل از دانش آموزان گرفته شد:
1:شانه نابرابر
2:لوردوز
3:کایفوز
4:سربه جلو
5:زانو ضربدری
6:زانوپرانتزی
7:کف پای صاف
8:کف پای گود
9:شصت کج
10:اسکولیوز
11:کتف بالدار
12:کشیدگی تاندون اشیل


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20