برپایی ایستگاه محاسبه BMI

به مناسبت هفته تربیت بدنی ایستگاه محاسبه BMI ( شاخص توده بدنی ) با همکاری سرکار خانم حسن آبادی ، دبیر محترم تربیت بدنی، در زنگ های ورزش و همچنین زنگ های تفریح روز سه شنبه مورخ 3 آبان ماه  1401 برگزار گردید که با استقبال خوب دانش آموزان و همکاران همراه بود.

شاخص توده بدنی مقیاسی برای اندازه گیری میزان تناسب وزن نسبت به قد فرد است. این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه می شود. روش های مختلفی برای اندازه گیری شاخص توده بدنی استفاده می شود به جز تقسیم وزن بر قد که آن هم می تواند مقیاس های مختلفی داشته باشد، یک روش معمول دیگر اندازه گیری این شاخص از طریق محاسبه در نمودار است. به طوری که اگر محور افقی را وزن فرد به کیلوگرم در نظر بگیریم، محور عمودی نیز بر اساس قد تقسیم بندی شده است؛ بنابراین با محاسبه نقطه مورد نظر می توانیم بسنجیم که آیا قد فرد مورد نظر در طیف مناسب قرار گرفته یا اینکه از کمبود یا اضافه وزن رنج می برد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20