برپایی نمایشگاه مبارزه با اعتیاد و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به همت سرکار خانم قدسی مشاور محترم آموزشگاه، نمایشگاه پوستر و عکس در راستای توانمند سازی روانی و اجتماعی دانش آموزان در حوزه مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی و اجتماعی سازی مبارزه با موادمخدر و رفتارهای پرخطر ، از تاریخ 15 آذر 1397 به مدت یک هفته در سالن آموزشگاه برگزار گردید تا بتوانیم شاهد جامعه ای پویا و سالم باشیم.

لازم به ذکر است بروشورهای فرهنگی آموزشی با پیام پیشگیری از رفتارهای پرخطر توسط سفیران سلامت بین دانش اموزان توزیع گردید


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20