برگزاری آخرین جلسات آمادگی مسابقات قرآنی ترنم نور

با توجه به برکات قرآن کریم در جوامع اسلامی و در زندگی شخصی و همچنین تاکیدات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری برای داشتن زندگی اسلامی و متکی به قرآن کریم ، هفتمین دوره ی مسابقات ترنم نور با هدف ایجاد رقابت سالم در فعالیت های قرآنی و همچنین شناسایی استعدادهای قرآنی در روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن 1398 در محل اردوگاه هویزه ی مشهد مقدس برگزار  خواهد شد.

لذا آخرین جلسات آمادگی این دوره از مسابقات  با حضور سرکار خانم عجمی ، معاون پرورشی محترم آموزشگاه  و هشت نفر از دانش آموزان منتخب قرآنی در روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 28 و 29 بهمن 1398  برگزار گردید.

رفع اشکالات تجویدی و بیان نکات صوت و لحن از مهمترین مواردی است که در این جلسات مورد توجه قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20