برگزاری آزمون ورودی پایه دهم

جایگاه و کیفیت علمی مدارس امام حسین (علیه السلام)  بر هیچ دانش آموزی پوشیده نیست به همین دلیل این مدارس هر ساله متقاضیان بسیاری دارد. تقاضای بسیار در کنار ظرفیت کم این مدارس باعث شده است که آزمون ورودی برگزار شود لذا به منظور شناسایی دانش آموزان مستعد و پرورش آنان برای فراهم کردن نیروی انسانی کارامد، آزمون ورودی پایه دهم مدارس دخترانه و پسرانه امام حسین (علیه السلام) در روز یکشنبه مورخ 24 مرداد ماه  1400 برگزار گردید

پذیرش دانش آموزان در آزمون ورودی، بر اساس میانگین نمره کل آزمون ورودی و معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه نهم به نسبت مساوی؛ ( ۵۰ درصد نمره آزمون ورودی و ۵۰ درصد معدل کتبی ارزشیابی پایانی نوبت دوم ) خواهد بود.

لازم به ذکراست با هدف ایجاد محیطی ایمن برای برگزاری آزمون ورودی ، مطابق با دستورالعمل برگزاری آزمون های تراکمی در شرایط فاصله گذاری اجتماعی تمهیدات بهداشتی لازم در حوزه های امتحانی ایجاد گردید

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20