برگزاری امتحانات حضوری غیرنهایی پایه دوازدهم

براساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر برگزاری حضوری امتحانات دروس غیر نهایی پایه دوازدهم، در روز چهارشنبه مورخ 7خرداد ماه 1399، امتحان درس نگارش3 با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی( استفاده از ماسک و دستکش )  وهمچنین  فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید .

در ضمن پیش از اجرای فرآیند امتحانات، مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور ، به دلیل اهمیت معدل نمرات خردادماه پایه دوازدهم در استخدامی های پیش روی دانش آموزان و همچنین تاثیر انکار ناپذیر نمرات امتحانات نهایی در پذیرش حدود ۸۵ درصد رشته محل های دانشگاهی و نیز تاثیر مثبت و ۳۰ درصدی آن در کنکور سراسری ، نکات و توصیه های مهمی را بیان کرده و برای دانش آموزان عزیز آرزوی موفقیت نمودند.

لازم به ذکر است و در روز شنبه مورخ 10 خرداد 1399 ، دومین امتحان حضوری دروس غیرنهایی در درس مدیریت خانواده برگزار گردید


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20