برگزاری امتحانات مستمر در فضای مجازی

با توجه به اینکه جریان آموزش دانش آموزان از ابتدای تعطیلات ناخواسته ی کرونا با استفاده از روش‌های مختلف در حال پیگیری و اجرا است لذا با هدف تشخیص میزان اثر بخشي و كارايي تدريس دبیران در فضای مجازی و همچنین  ميزان پيشرفت دانش آموزان در مسير رسيدن به اهداف آموزشي ، امتحانات مستمر نیمسال دوم از روز شنبه مورخ 23 فروردین 1399 در فضای مجازی از جمله سامانه ی مدبر و همچنین سامانه ی آزمون های مجازی در حال اجرا می باشد

از دیگر مزایای برگزاری  ارزشيابي مستمر می توان به موارد ذیل اشاره کرد  :

  • جلوگيري از حجيم شدن مطالب آموخته شده
  • کاهش ميزان شکست تحصيلي
  • کاهش اضطراب و استرس امتحان
  • ايجاد انگيزه و رغبت در دانش آموزان به منظور تلاش در جهت رفع ضعف ها
  • تقويت نقاط قوت دانش آموزان
  • جلوگيري از شب امتحان درس خواندن
  • برانگيختن ذهن دانش آموزان و ايجاد کنجکاوي و بررسي سئوالات عميق تر

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20