برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 1403-1402

خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تاثیر گذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهم ترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی ، هماهنگی و همسویی نظری و عملی میان  مربیان و خانواده است.

در روز سه شنبه مورخ ۲۴ مهر ماه 1402 ، اولین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان ، با حضور معاونت محترم آموزشی، معاونت محترم پرورشی و همه ی اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.


این جلسه با ارائه گزارش عملکرد فعالیت های آموزشی و پرورشی توسط مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم صفرپور آغاز گردید  و در ادامه اعضای انجمن به عنوان نمایندگان اولیاء پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی، نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان نمودند و اجرای برخی از این پیشنهادات بسیار عالی و خلاقانه و پر محتوا، مصوب گردید.

امید آنکه سال تحصیلی جاری سالی مملو از موفقیت، پویایی و عملکرد خلاقانه باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20