برگزاری اولین جلسه با خادمین الصلوه و نمایندگان پرورشی کلاس ها

با توجه به اینکه نمایندگان پرورشی ، پل ارتباطی بین معاونت پرورشی دبیرستان و دوستان خود می باشند و هماهنگی های لازم جهت اجرای هرچه بهتر و مطلوب تر برنامه ها با حداکثر کیفیت و کمیت را برعهده خواهند داشت ، لذا در راستای کیفیت بخشی به برنامه های پرورشی جلسه ی توجیهی با خادمین الصلوه ونمایندگان پرورشی کلاس ها در روز دوشنبه مورخ 15 مهر 1398برگزار گردید.

در این نشست طرح ها و برنامه های پرورشی مطرح گردید و هریک از نمایندگان پرورشی نسبت به نوع همکاری و تعامل با دوستان خود در مدرسه و نحوه پیگیری برنامه ها توجیه شدند.
لازم به ذکر است در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل تبادل نظر گردید
1- کیفیت بخشی به برنامه صبحگاه
2- کیفیت بخشی به نمازجماعت آموزشگاه
3- نظرسنجی پیرامون برنامه ها و مراسم های دهه آخر صفر
4- اجرای طرح سرود همگانی و اهمیت اجرای این طرح


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20