برگزاری اولین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 99-98

خانواده اساسي ‏ترين واحد اجتماعي است كه هر يك از افراد جامعه در آن متولد مي‏شود و تربيت و پرورش مي‏ يابد در اين ميان نقش پدرو مادر در تربيت فرزند بسيار مهم و تعيين كننده است زيرا والدين اولين شكل دهندگان و معماران شخصيت فرزند خود هستند . بنابراين آموزش والدين در خصوص مسايل تربيتي موجب میگردد كه آنان محيط مناسب ‏تري براي رشد و شكوفايي استعدادهاي بالقوه فرزندان خود فراهم كنند و اين امر نيز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده و جامعه را در پی خواهد داشت.


لذا در روز سه شنبه مورخ 14 آبان 1398، اولین جلسه آموزش خانواده با دعوت از جناب آقاي استاد معنوی برگزار گرديد.
جناب آقای معنوی در این جلسه پیرامون موضوعات ذیل سخنرانی نمودند :
1- اهمیت شکرگذاری و تاثیر آن بر میزان موفقیت
2- خصوصیات شخصیتی نوجوانان براساس ویژگی های فیزیکی و روانی-احساسی
3- مقابله با ناامیدی رایج در نوجوانان
4- تقویت حمایت عاطفی و توجه به نیازهای نوجوانان

بدین وسیله بر خود وظیفه می دانیم که از حضور فعال، سازنده و امید بخش شما اولیاء گرامی نهایت تشکر و تقدیر را داشته باشیم. همواره منتظر نظرات راه گشا و راهنمایی های دلسوزانه شما هستیم تا به توفیق حق، آینده ای درخشان برای فرزندانمان رقم بزنیم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20