برگزاری اولین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 1400-1399

با توجه به اینکه تربیت فرزند صالح وشایسته در پرتو هماهنگی وهمفکری کامل دو کانون خانه ومدرسه میسر است و حضور ارزشمند اولیاء در کنار مسئولین مدرسه موجبات نیل به اهداف عالی تربیت اسلامی را فراهم  می آورد . لذا در روز شنبه مورخ 1 آذر 1399 اولین جلسه ی آموزش خانواده در سال تحصیلی 1400-1399 با استماع سخنان استاد ارجمند جناب آقای میرزائی بصورت آنلاین در محیط بیگ بلو باتن برگزار گردید.

موضوعات جلسه ی آموزش خانواده:

  • نگاه واقع بینانه به توانایی دانش آموزان
  • آسیب شناسی آموزش های مجازی با توجه به بحران کرونا
  • اهمیت برقراری رابطه ی عاطفی قوی اولیاء با فرزندان
  • راهکارهای تقویت انگیزه در فرزندان
  • اهمیت ارتقای سطح سواد رسانه ای در فضای مجازی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20