برگزاری اولین جلسه ی شورای دانش آموزی بصورت مجازی

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی نامشهود در مدرسه است که در صورت جدی گرفتن از سوی مسئولین مدارس می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد.

در روز دوشنبه مورخ 12 آبان 1399، اولین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب شورا و با محوریت معرفی اعضا و سمت هر یک از اعضاء در شورا، بصورت مجازی در محیط بیگ بلو باتن برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سرکار خانم عجمی ؛ معاونت محترم پرورشی آموزشگاه ضمن عرض تبریک به اعضای منتخب شورای دانش آموزی، در رابطه با وظیفه ی  هر یک از اعضاء به سخنرانی پرداختند و در ادامه پیرامون موضوعات ذیل تبادل نظر گردید:

  •  ارائه پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسائل جاری آموزشگاه
  •  ارائه پیشنهادات جهت گرامیداشت روز دانش آموز

امید آنکه با حضور فعال و پویای دانش آموزان منتخب سالی پر از موفقیت و فعالیت های دانش آموز محور را سپری کنیم.
برای یکایک دختران عزیزمان موفقیت و سربلندی آرزو مندیم .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20