برگزاری اولین جلسه ی شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی و دارایی نامشهود در مدرسه است که در صورت جدی گرفتن از سوی مسئولین مدارس می تواند با هم افزایی مثبت در بین دانش آموزان، در تحقق اهداف پیش بینی شده در مدارس بسیار موثر باشد.

شورای دانش آموزی میدان تمرین دانش آموزان برای مشارکت سالم و سازنده در مدیریت آینده جامعه است و هدف نهایی این شورا مشارکت و تولید فکر تا رسیدن به قله های رفیع توسعه جامعه است و نقطه آغاز آن مدرسه است. و با توجه به اینکه شورای دانش آموزی، تمرین همگرایی و نمادی از شورا در سطح کلان جامعه است و نمایندگانش به عنوان نماینده افکار همه دانش آموزان در فعالیت‌های مدیریتی مدرسه مشارکت می‌کنند لذا  در روز چهارشنبه  مورخ 26 آبان ماه 1400، اولین جلسه ی هم اندیشی شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب شورا و با محوریت معرفی اعضا و سمت هر یک از اعضاء در شورا، برگزار گردید.


در ابتدای جلسه سرکار خانم عجمی ؛ معاونت محترم پرورشی آموزشگاه ضمن عرض تبریک به اعضای منتخب شورای دانش آموزی، در رابطه با وظیفه ی  هر یک از اعضاء به سخنرانی پرداختند و در ادامه پیرامون موضوعات ذیل تبادل نظر گردید:

  • ارائه پیشنهادات و انتقادات در رابطه با مسائل جاری آموزشگاه
  • مسابقات فرهنگی – هنری و همچنین مسابقات قرآنی
  • ارائه پیشنهادات جهت برگزاری جشن یلدا

امید آنکه با حضور فعال و پویای دانش آموزان منتخب سالی پر از موفقیت و فعالیت های دانش آموز محور را سپری کنیم.
برای یکایک دختران عزیزمان موفقیت و سربلندی آرزو مندیم .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20