برگزاری بیست و دومین دوره ی انتخابات شورای دانش آموزی

در راستای تحقق بندهای مرتبط با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنی بر مشارکت و همکاری ، توجه بیشتر به روابط انسانی ، اصل دانش آموز محوری و مشارکت مؤثر و علمی دانش آموزان در تصمیم گیری و تصمیم سازی و بهره مندی از توانمندی و تقویت مسئولیت پذیری آنان و همچنین آماده سازی دانش آموزان برای حضور جدی در فعالیت های اجتماعی در روز چهارشنبه مورخ 1 آبان 1398 ، بیست و دومین دوره ی انتخابات پرشور شورای دانش آموزی راس ساعت 9 صبح ، همزمان با سراسر کشور با استقبال گرم و با مشارکت حداکثری دانش آموزان و در یک فضای دوستانه ،به نحو احسن برگزار گردید و نقش سازنده ی شورای دانش آموزی در آموزشگاه ، همه ی دانش آموزان را به احساس مسئولیت وادار کرد که با رای خودشان بهترین ها را انتخاب کنند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20