برگزاری بیست و یکمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

با توجه به نقش و مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس، آماده سازی دانش آموزان برای حضور جدی در فعالیت های اجتماعی آینده و بهره گیری از استعدادها و ظرفیت های دانش آموزی که از مهمترین اهداف انتخابات شورای دانش آموزی می باشد در روز سه شنبه مورخ اول آبان ماه 1397، بیست و یکمین دوره ی انتخابات پرشور شورای دانش آموزی راس ساعت 9 صبح ، همزمان با سراسر کشور با استقبال گرم و با مشارکت حداکثری دانش آموزان و در یک فضای دوستانه ،به نحو احسن برگزار گردید .

نقش سازنده شورای دانش آموزی در آموزشگاه ، همه دانش آموزان را به احساس مسئولیت وادار کرد که با رای خودشان بهترین ها را انتخاب کنند .

در ضمن از حضور سبز سرکار خانم غرویان رئیس انجمن اولیاء و مربیان به عنوان ناظر انتخابات صمیمانه قدردانی می نماییم.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20