برگزاری تست اینتروال در کلاس تربیت بدنی

تمرینات هوازی و غیرهوازی در بین ورزش‌های روزانه ی ما می‌تواند تاثیرات مثبت و منفی بر بدن داشته باشد و از طرفی برای انجام چنین ورزش‌هایی باید فرد استقامت بدنی لازم را داشته باشد و یکی از تمرینات کاربردی و مناسب برای تناسب اندام؛ تمرینات اینتروال است که شامل تمریناتی هوازی با استراحت در پارت‌های زمانی مشخص انجام می‌شود

در همین راستا در روز یکشنبه مورخ 19 آبان 1398 ، به همت سرکار خانم حسن آبادی ، دبیر محترم تربیت بدنی آموزشگاه ، در ساعات درس تربیت بدنی ، تست اینتروال در راستای تقویت عضلات قلبی عروقی ، از دانش آموزان گرفته شد
این تست شامل شش ایستگاه به شرح ذیل می باشد که زمان هر ایستگاه 30 ثانیه است
ایستگاه 1: پروانه ضربدر
ایستگاه 2: دریبل بسکتبال
ایستگاه 3: طناب
ایستگاه 4:دریبل فوتسال
ایستگاه 5 :پنجه والیبال
ایستگاه 6:دو4×9


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20