برگزاری جلسات آمادگی مسابقات قرآنی

از روز شنبه مورخ 20 آذر ماه 1400 لغایت روز سه شنبه مورخ 30 آذر ماه  1400 ، جلسات آمادگی مسابقات قرآنی با حضور سرکار خانم عجمی اول معاون پرورشی محترم آموزشگاه و همچنین دانش آموزان منتخب قرآنی برگزار گردید.

رفع اشکالات تجویدی و بیان نکات صوت و لحن از مهمترین مواردی است که در این جلسات مورد توجه قرار گرفت و ضمن بیان اهداف و شرایط برگزاری مسابقات قرآنی ، در رابطه با منابع اعلام شده از سوی دبیرخانه مسابقات توضیحاتی ارائه شد و نیز منابع آزمون به تفکیک رشته، در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20