برگزاری جلسات توجیهی با دانش آموزان با محوریت جشنواره تاثریا

در راستای آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با هفتمین دوره ی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا ، سرکار خانم قدسی ( رابط محترم جشنواره ) در مراسم صبحگاه روز سه شنبه مورخ 25  آبان ماه  1400 به سخنرانی پرداختند.

لازم به ذکر است ایشان به در فرصت های مختلف اقدام به برگزاری جلسه ی توجیهی با دانش آموزان به صورت کلاس به کلاس نمودند. در این جلسات ایشان ضمن ارائه توضیحات جامع در خصوص محورهای برگزاری هفتمین جشنواره تا ثریا ، روش پژوهش و معیارهای داوری ، از دانش آموزان مستعد و علاقه مند در قالب گروه های دو نفره ثبت نام نمودند.

امیدواریم شاهد حضور حداکثری دانش آموزان عزیزمان در این جشنواره علمی – پژوهشی باشیم


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20