برگزاری جلسات مشاوره ای انفرادی( بصورت تماس تصویری با دانش آموزان)

اهداف تحصیلی دانش آموزان زمانی تحقق خواهند یافت که برنامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها و امکانات دانش آموزان تهیه و اجرا گردند و  از طریق «خدمات راهنمایی و مشاوره» می توان توانایی ها و نیز محدودیت های دانش آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد

در همین راستا از روز شنبه مورخ17 آبان 1399 ، جلسات  مشاوره ای فردی ویژه دانش آموزان پایه های یازدهم و دوازدهم توسط سرکار خانم سرابی مشاور تحصیلی آموزشگاه بصورت غیرحضوری و با برقراری تماس تصویری در حال انجام است

ایشان در این جلسات پیرامون موضوعات ذیل نکات مهمی را به دانش آموزان متذکر شدند:

  • بررسی برنامه مطالعاتی اجرا شده توسط دانش آموزان
  • ارائه برنامه مطالعاتی جدید برای ایشان
  •  ارائه راهكار جهت تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
  • بررسی وضعیت عملکرد دانش اموزان در آزمون های آزمایشی
  • ارائه راهکارهای افزایش تراز در آزمون های آزمایشی
  • بررسی وضعیت کارنامه مستمر مهر و آبان دانش آموزان و ارائه ی راهکار جهت ارتقای سطح نمرات

لازم به ذکر است این جلسات مشاوره ای فردی ،بصورت برنامه ثابت هفتگی توسط سرکار خانم سرابی در حال برگزاری است .

 

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20