برگزاری جلسه تعامل با اولیاء با محوریت ارائه بیلان آبان ماه

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم و تربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات رشد شخصیت و پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای محترم دانش آموزان با هدف ارائه بیلان آبان ماه دانش آموزان در روز دوشنبه مورخ 16  آبان ماه  1401  بعد از اتمام جلسه آموزش خانواده ، در محل سالن اجتماعات آموزشگاه برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند:

۱- بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان در طول 45 روز اول سال تحصیلی جاری
۲- تاکید بر ارتباط بیشتر اولیا در راستای مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان
3-کلاس های فوق برنامه پنج شنبه در قالب دو گروه تکمیلی و تقویتی
4- اهمیت آزمون های آزمایشی گزینه دو
5- معرفی سرکار خانم کیانی ، مشاور محترم آموزشگاه
6- اهمیت دریافت برنامه ی مطالعاتی صحیح جهت رفع اشکالات و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان از مشاور آموزشگاه


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20