برگزاری جلسه تعامل با اولیای عزیز و ارائه بیلان اردیبهشت ماه دانش آموزان

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم وتربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات رشد شخصیت و پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای محترم دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم با هدف ارائه بیلان اردیبهشت ماه دانش آموزان در روز سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت 1398 در محل نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند

1- بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

2- تاکید بر ارتباط بیشتراولیا  در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان

3-اعلام برنامه های آموزشی پیش بینی شده آموزشگاه در سال تحصیلی آینده در زمینه برگزاری آزمون های آزمایشی ، کلاس های کنکور و…

در پایان جلسه بیلان اردیبهشت ماه دانش آموزان تحویل اولیاء گردید و اولیاء عزیز توانستند درباره وضعیت تحصیلی فرزند خود با دبیران مربوطه صحبت نمایند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20