برگزاری جلسه شورای مدرسه با محوریت بررسی روند فعالیت های آموزشی

در روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، جلسه شورای مدرسه با حضور مدیریت محترم آموزشگاه؛ سرکار خانم صفرپور ، معاونین محترم و مشاورین عزیز  دبیرستان با محوریت بررسی روند فعالیت های آموزشی و نحوه ی ارزشیابی پایانی نوبت دوم   در محل اتاق مدیریت برگزار گردید.

اهم موضوعات موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:

  • چگونگی برگزاری کلاس های رفع اشکال حضوری
  • ررسی مجدد روند و میزان آموزش دروس در فضای مجازی و همچنین مستندات آموزش های مجازی دبیران
  • تنظیم و ارائه ی برنامه ی امتحانات غیرحضوری خرداد 1399
  • نحوه ی ارزشیابی پایانی نوبت دوم پایه های  دهم و یازدهم  و بررسی میزان شاخص های موثر در ارزشیابی پایانی
  • بررسی مستندات آموزش های مجازی دبیران
  • نحوه آمادگی جهت بررسی اعتراضات احتمالی
  • مشخص نمودن تاریخ برگزاری امتحانات غیر نهایی دانش آموزان دوازدهم با رعایت پروتکل های بهداشتی
  • ارائه گزارشات مشاور در زمینه نتایج آزمون های گاج  و تجزیه و تحلیل آن.
  • نحوه ی طراحی سوالات توسط دبیران
  • ادامه ی اجرای طرح کلینیک آموزشی در بازه ی برگزاری امتحانات

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20