برگزاری جلسه مصاحبه با متقاضیان ثبت نام پایه دهم

شرایط متفاوت مدارس و حتی خانواده‌ها در کنار تفاوت‌های شخصیتی دانش‌آموزان بر خلاف میلمان برای ما چاره‌ای نمی‌گذارد بجز اعمال پاره‌ای از روش‌های غربال‌گری برای انتخاب دانش‌آموزان همسوتر با روال اجرایی مدرسه لذا  طبق اطلاع رسانی قبلی و برنامه زمان بندی مشخص شده در روز چهارشنبه مورخ 30 مرداد 1398 ،  جلسه مصاحبه با دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه دهم در محل آموزشگاه برگزار گردید

دراین جلسه ضمن معرفی اهداف وشاخص های دبیرستان دخترانه امام حسین(ع) ، جناب اقای دهنوی معاون پرورشی محترم موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) از دانش آموزان مصاحبه بعمل آوردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20