برگزاری جلسه ی تعامل با اولیای پایه دهم

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم و تربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای پایه دهم  با هدف کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی در بحران کرونا ، در روز شنبه  مورخ 11  اردیبهشت  1400  بصورت مجازی در سامانه ی  اسکای روم  برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند:

  • ارائه ی توضیحات ضروری پیرامون امتحانات خرداد 1400
  • بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دهم در امتحانات مستمر
  • ارائه ی نتایج  تحلیل و بررسی عملکرد دانش آموزان در آزمون های آزمایشی گزینه دو و و نگاه واقع بینانه به رتبه و تراز دانش آموزان
  • شرایط ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی آتی
  • برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه ی تابستان 1400
  • برنامه ریزی جهت آزمون های آزمایشی سال تحصیلی آتی و ضرورت حضور دانش آموزان در آزمون های گزینه دو
  • تاکید به ارتباط بیشتر اولیاء و دانش آموزان با تیم مشاوره ی آموزشگاه سرکار خانم ها سرابی و قدسی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20