برگزاری جلسه ی تعامل با اولیای پایه دوازدهم بصورت مجازی

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاری از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم وتربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌تواند موجبات پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای پایه دوازدهم با هدف کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی در بحران کرونا ، در روز چهارشنبه مورخ 14 آبان 1399 بصورت مجازی در محیط بیگ بلو باتن برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند:
1- بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم در امتحانات مهرماه
2- تاکید بر ارتباط بیشتر اولیا در راستای مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان
3- ضرورت حضور دانش آموزان در کلاس های های غیرحضوری و آنلاین
4- ضرورت حضور دانش آموزان در آزمون های گزینه دو
5- بررسی و نگاه واقع بینانه به رتبه و تراز دانش آموزان پایه دوازدهم در آزمون های آزمایشی
6- اهمیت امتحانات نهایی پایه دوازدهم و همچنین تأثیر نمرات کتبی نهایی در کنکور سراسری
7- تاکید به ارتباط بیشتر اولیاء و دانش آموزان با تیم مشاوره ی آموزشگاه سرکار خانم ها سرابی و قدسی


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20