برگزاری جلسه ی تعامل با اولیای پایه یازدهم

با توجه به اینکه در پرتو همدلی و همسویی دو نهاد مهم آموزشی و تربیتی، یعنی خانه و مدرسه، بسیاري از مشکلات و تنگناهای نظــام تعلیم و تربیت حل خواهند شــد و نظارت، هدایت و حمایت مستمر والدین می‌ تواند موجبات رشد شخصیت و پیشرفت مطلوب تحصیلی دانش آموزان را فراهم آورد لذا جلسه ی تعامل با اولیای  پایه یازدهم در روز شنبه مورخ 10  آذر 1397 برگزار گردید.

در این جلسه سرکار خانم صفرپور پیرامون موضوعات ذیل به سخنرانی پرداختند

1- بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم با توجه به بیلان های مهر و آبان و تلاش برای رفع کاستی ها

2- انعقاد تفاهم نامه ی آموزشی با اولیای دانش آموزان پایه یازدهم در راستای ارتقای کیفیت آموزش

3-برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان در منزل چرا که داشتن برنامه ای منظم در منزل برای مطالعه و مرور مطالب ، مکمل برنامه ی تحصیلی دانش آموزان در مدرسه است

4-فراهم کردن شرایط مناسب و فضای امن خانوادگی در راستای موفقیت تحصیلی دانش آموزان

5- ارتباط بیشتر اولیا با مدرسه و مربیان برای آگاهی از وضعیت تحصیلی فرزندان و همچنین مشارکت در برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان

لازم به ذکر است در پایان جلسه سرکار خانم عجمی معاون پرورشی محترم آموزشگاه پیرامون ضرورت همراه بودن خانواده و مدرسه برای رشد اخلاقی و تربیتی دانش‌ آموزان به سخنرانی پرداختند زیرا که خانه و مدرسه باید در روش‌ها و تفکرات همسوی یکدیگر باشند و دانش آموزان زمانی می‌توانند مسیری مناسب و ثمربخش را طی کنند که قرار گرفتن آنها در محیط خانه و مدرسه برای یک هدف و مقصد باشد زیرا خانه و مدرسه مشابه و مکمل یکدیگر هستند و داشتن برنامه درست تربیتی نیازمند تعامل و همدلی خانه و مدرسه است تا بتوانیم نسلی سالم پرورش دهیم و در ادامه ایشان درباره نمرات انضباط دانش آموزان و تاثیر فعالیت های پرورشی در نمرات انضباط ، توضیحاتی را به اولیاء ارائه نمودند.

 

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20