برگزاری جلسه ی دیدار اولیاء با دبیران و ارائه بیلان آبان ماه

ارزیابی علمی، یکی از مهمترین ملزومات آموزش می‌باشد؛ زیرا تنها از این طریق می‌توان تصویری کمی از نتایج آموزش به‌دست آورد. ارزیابی دانش‌آموزان از طریق برگزاری آزمون‌های مختلف باعث می‌شود که اساتید از بازدهی آموزش مطلع شوند و برای هر کلاس روشی از تدریس را برگزینند که دارای حداکثر کارآیی باشد. علاوه بر این‌، آزمون های شفاهی یا کتبی انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کنند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ،در روز دوشنبه مورخ 5 آذر 1397، بیلان نمرات آبان ماه دانش آموزان با حضور اکثریت همکاران به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .

اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با دبیران مربوطه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20