برگزاری جلسه ی دیدار اولیاء با دبیران و ارائه بیلان آبان ماه

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش اموزان با برگزاری آزمون های شفاهی یا کتبی انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث میشود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ،در روز شنبه مورخ 9 آذر 1398، بیلان نمرات آبان ماه دانش آموزان با حضور اکثریت همکاران به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .
اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با دبیران مربوطه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20