برگزاری جلسه ی دیدار اولیاء با دبیران و ارائه بیلان آذر ماه

مهم‌ترین فعالیتی که پس از اجرای برنامه‌های آموزشی صورت می‌گیرد ارزیابی از دانش آموزان است. ارزیابی فرآیندی است که بوسیله آن میزان دست یابی به اهداف آموزشی برای معلم و دانش آموز تعیین می‌گردد. ارزیابی دانش آموزان با برگزاری آزمون های شفاهی یا کتبی انگیزه کافی را برای حفظ آمادگی علمی، یادگیری مطالب جدید و مرور مطالب درسی گذشته فراهم می‌کند. و ارائه نتایج این آزمون ها به اولیا باعث می شود که آنها در جریان وضعیت تحصیلی فرزند خود قرار گیرند.

طی اطلاع رسانی و برنامه زمانبندی اعلام شده از قبل ،در روز شنبه مورخ 13 آذر ماه 1400 ، بیلان نمرات آذر ماه دانش آموزان با حضور اکثریت همکاران به اولیای عزیز تحویل داده شد تا از عملکرد فرزند خود از ابتدای سال تحصیلی تاکنون اطلاع یابند .


اولیای عزیز در این روز توانستند در مورد وضعیت تحصیلی و انضباطی فرزند خود با دبیران مربوطه صحبت نمایند و نقاط ضعف و قوت فرزند خود را در زمینه علمی ، تحصیلی و انضباطی شناسایی نمایند

امید است دانش آموزان کوشا و پرتلاش آموزشگاه، با شناسایی نقاط قوت و ضعف تحصیلی خود و همچنین اجرای توصیه ها و راهکارهای آموزشی و مشاوره ای بتوانند در امتحانات و آزمون های بعدی، بهترین نتایج را کسب نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20